Naše služby, ktoré Vám vieme dodať, sú orientované na oblasť priemyselných zariadení – obrábacie, tvárniace, produkčné stroje, manipulačné a dopravné zariadenia pre všetky hospodárske odvetvia

Spoluprácou s nami môžete získať:

  • Zvýšenie produktivity zariadenia zlepšením jednotlivých parametrov
  • Zvýšenie produktivity zariadenia znížením času odstávok z dôvodu poruchy
  • Zvýšenie komfortu obsluhy a programovania
  • Zvýšenie technologických možností zariadenia
  • Zníženie nákladov na údržbu a náhradné diely

Návrh technických riešení

Takmer každá úloha sa dá riešiť rôznymi spôsobmi s rovnakým výsledkom. V prírode platí základný zákon MINI – MAX: s minimálnym úsilím maximálny úžitok.
Takýto princíp sa snažíme uplatňovať aj v našich technických riešeniach. Ak máte úlohu, oslovte nás a my Vám navrhneme „naše“ riešenie.

Projekčná činnosť

Veľa zariadení je možné vyrobiť a riešení zrealizovať aj bez projektu a veľa praktikov aj takúto cestu realizuje. Je ale oveľa väčšia skupina strojov a riešení, ktoré sa bez projektu nezaobídu. A keď je už projekt potrebný určite sa oplatí investovať do kvality a tým už vopred znížiť náklady pre realizáciu.
Sme pripravení spracovať Vám kompletný projekt elektroinštalácie zariadenia s ohľadom na platnú legislatívu, technické normy a najnovšie dostupné prvky, ktoré majú najpriaznivejší pomer cena/výkon.

Návrh a vývoj elektrických častí strojov
Ak robíte nový stroj alebo k starému stroju potrebujete doplniť ďalšiu funkciu, radi Vám spracujeme riešenie zodpovedajúce aktuálnemu stavu legislatívy a aktuálnej ponuke najvhodnejších komponentov.

Programovanie

Programujeme a uvádzame do prevádzky stroje a riešenia na báze Siemens PLC a CNC riadiacich systémov Simatic S7 a Sinumerik 840D