V súčasnosti majú kamerové systémy nezastupiteľné miesto pri kontrole a riadení procesu a kvality.

Vhodný výber systému s profesionálne vytvorenými stabilnými svetelnými podmienkami a kvalitnou implementáciou vedie k dlhoročnej spoľahlivej prevádzke

NAŠA PONUKA

✓ Konzultácia a analýza potrieb
✓ Návrh a dodávka kamerového systému od najjednoduchšieho kamerového snímača až po sofistikovaný PC based kamerový systém
✓ Návrh a naprogramovanie kontrolných inšpekcií
✓ Integrácia kamerového systému do riadenia stroja
✓ Zaškolenie
✓ Dokumentácia

Príklady použitia

Kamerová kontrola kolíkov na prevodovkovej skrini

Kamerová kontrola tachodynama v ložiskovom štíte

Kamerová kontrola zalisovania gufera

Kamerová kontrola vloženia správne orientovaného dielu

Kamerová kontrola nánosu lepidla

Kamerová kontrola uloženia matíc pred zváraním