Zvýšenie produktivity sledovaním životnosti a využitia obrábacieho náradia

Prečo TOOL ID?
Optimálne využitie nástroja Zvýšenie produktivity stroja Bezpapierová informácia o nástroji Elektronický prenos dát Sledovanie a dokladovanie kvality
Zníženie nákladov

Optimálne využitie nástroja

Sledovaním  aktuálnej životnosti je možné:

 • opätovné použitie nástrojov
 • zníženie skladových zásob nástrojov
 • vedenie štatistiky o opotrebovaní  nástroja
 • kontrolovať kvalitu nástroja  

Bezpapierová informácia o nástroji

Tým, že sú  nástroj a  nástrojové dáta na RFID čipe navzájom  pevne  spojené:

 • životnostné a nástrojové dáta sú vždy na nástroji
 • odpadá problémový papierový nosič nástrojových dát
 • nedochádza k nedorozumeniam z nedostatočných informácií a chybných zadávaní (znečistenie,vyblednutá tlač, ručné písmo,…)

Zvýšenie produktivity stroja

Automatický prenos nástrojových dát do stroja umožní:

 • rýchlejšiu prestavba stroja
 • menej výpadkov stroja v dôsledku zalomenia nástrojov

Elektronický prenos dát

Automatický prenos nástrojových dát do stroja znamená:

 • žiadne chybné zadanie dát  v dôsledku ľudského faktora
 • jednoznačné priradenie pozície nástroja v zásobníku nástrojov

Sledovanie a dokladovanie kvality

Zaručená priebežná kvalita a zdokladovateľnosť

 • žiadne neželané prekročenie žiadanej životnosti nástroja
 • výrazne nižšia zmätkovitosť prostredníctvom stálej kontrole kvality nástroja
 • zdokladovanie priebežnej kvality procesu voči konečnému zákazníkovi

Optimálne využitie nástroja

Sledovaním  aktuálnej životnosti je možné:

 • opätovné použitie nástrojov
 • zníženie skladových zásob nástrojov
 • vedenie štatistiky o opotrebovaní  nástroja
 • kontrolovať kvalitu nástroja  

Zvýšenie produktivity stroja

Automatický prenos nástrojových dát do stroja umožní:

 • rýchlejšiu prestavba stroja
 • menej výpadkov stroja v dôsledku zalomenia nástrojov

Bezpapierová informácia o nástroji

Tým, že sú  nástroj a  nástrojové dáta na RFID čipe navzájom  pevne  spojené:

 • životnostné a nástrojové dáta sú vždy na nástroji
 • odpadá problémový papierový nosič nástrojových dát
 • nedochádza k nedorozumeniam z nedostatočných informácií a chybných zadávaní (znečistenie,vyblednutá tlač, ručné písmo,…)

Elektronický prenos dát

Automatický prenos nástrojových dát do stroja znamená:

 • žiadne chybné zadanie dát  v dôsledku ľudského faktora
 • jednoznačné priradenie pozície nástroja v zásobníku nástrojov

Sledovanie a dokladovanie kvality

Zaručená priebežná kvalita a zdokladovateľnosť

 • žiadne neželané prekročenie žiadanej životnosti nástroja
 • výrazne nižšia zmätkovitosť prostredníctvom stálej kontrole kvality nástroja
 • zdokladovanie priebežnej kvality procesu voči konečnému zákazníkovi

RIEŠENIE

Osadenie náradia
RFID čipom

Doplnenie SW a RFID HW
na stroj

Doplnenie RFID HW
na vymeriavací stroj

TOOL ID ODSTRÁNI :

Papierové štítky
s nástrojovými
dátami

Ručné zadávanie
nástrojových parametrov

Stratu zvyškovej
životnosti
nástroja

Vloženie nástroja na
nesprávnu pozíciu v zásobníku

NAŠA PONUKA

Komplexné riešenie z jednej ruky

✓ konzultácia a analýza potrieb ✓ obhliadka zariadení ✓ návrh a kvantifikácia riešenia ✓ integrácia riešenia
✓ zaškolenie ✓ spracovanie dokumentácie