Kontrolné kamerové zariadenia ako aj 100% kontrola dielov sú dnes neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu.

Spravidla sú diely či už mauálne alebo automatizovane vložené do zariadenia, ktoré interne prevezme manipuláciu a polohovanie dielu tak , aby kamerový systém skontroloval všetky požadované detaily.

NAŠA PONUKA

Komplexné riešenie z jednej ruky

KONZULTÁCIA A ANALÝZA POTRIEB VÝVOJ KONŠTRUKCIE A VÝROBA ZARIADENIA NAPROGRAMOVANIE ZARIADENIA INTEGRÁCIA RIEŠENIA ZAŠKOLENIE SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE

VÝBER Z REFERENCIÍ

Automatizovaná kamerová kontrola svetlovodičov
4x kamera

Automatizovaná kamerová kontrola
3x kamera

Automatizovaná kamerová kontrola
2x kamera

Vysokorýchlostný 3 osí testovací kamerový dopravník