V každej časti výrobného procesu existuje potenciál na zefektívnenie procesov pomocou digitalizácie

→ OD logistiky na vstupe CEZ jednotlivé výrobné a podporné oddelenia po logistiku na výstupe

RIEŠENIA:

NAŠA PONUKA

KONZULTÁCIA A ANALÝZA OBHLIADKA NÁVRH A KVANTIFIKÁCIA RIEŠENIA INTEGRÁCIA RIEŠENIA