Fakty a skúsenosti

 • Kontinuálne monitorovanie zvyšuje efektivitu, znižuje náklady
 • Kontinuálne monitorovanie umožňuje prechod z preventívnej údržby na prediktívnu
 • Zmena hodnôt procesných veličín indikuje zmenu

BENEFITY PREDIKTÍVNEJ ÚDRŽBY:

 • Plánovanie údržby strojov a zariadení v čase keď to nebude mať vplyv na produktivitu, eliminovať neplánované odstávky strojov
 • Vykonať údržbu keď si to zariadenie skutočne vyžaduje na základe predikcie a nie v plánovaných intervaloch, čím sa znižujú náklady
 • Eliminovať produkciu nekvality z dôvodu nevhodných parametrov častí stroja  (napr. zvýšené vibrácie na osiach CNC stroja)
 • Nárast efektivity využitia strojov a liniek

PREDIKTÍVNA ÚDRŽBA AKO SÚČASŤ CONDITION MONITORINGU

Prediktívna údržba poskytuje komplexný prehľad o „zdraví“ stroja a predpovedá pravdepodobnosť zlyhania komponentov skôr ako sa stanú !

Prediktívna údržba sa spolieha na zber a analýzu množstva údajov zo stroja prostredníctvom nepretržitého monitorovania parametrov ako sú napr.: vibrácie, teplota, tlak, prietok, vlhkosť, hladina, záťaž…

ZBER DÁT AKO ZÁKLAD CONDITION MONITORINGU

Každé zariadenie generuje dáta zo svojich alebo doplnených snímačov, akčných členov.

Ako rýchlo a jednoducho dáta získať?

Ako ich užitočne využiť ?

Naše riešenia

 • RIEŠENIA PRE PRIAZNIVCOV IT

  • zber a archivácia dát
  • alarmy, výstrahy
  • grafy
  • štatistiky
  • trendy
  • užívateľský dashboard
 • RIEŠENIA PRE PRIAZNIVCOV PLC - SEMAFÓROVÝ SYSTÉM

  • konfigurovateľné riešenie pre údržbu
  • rýchly prehľad o stave zariadenia
  • alarmy, výstrahy
  • grafy
  • štatistiky
  • trendy
  • užívateľský dashboard
 • ZBER A SPRACOVANIE DÁT V EXCEL

  • zber a archivácia dát
  • vizualizácia trendov
  • grafy, štatistiky
  • jednoduchý a pravidelný expor dát z procesu do Excel-u

NAŠA PONUKA

Komplexné riešenie z jednej ruky

✓ KONZULTÁCIA A ANALÝZA POTRIEB ✓ OBHLIADKA ZARIADENÍ ✓ NÁVRH A KVANTIFIKÁCIA ✓ RIEŠENIA ✓ INTEGRÁCIA RIEŠENIA ✓ ZAŠKOLENIE ✓ SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE