TOOL ID - SLEDOVANIE ŽIVOTNOSTI NÁRADIA, PLÁNOVANIE, VYKONANIE ÚDRŽBY

ZÁKLADNÉ FAKTY OHĽADOM FORIEM, NÁRADIA

  • Fakt 1 : Náradie sa opotrebováva a musí byť pravidelne udržiavané
  • Fakt 2 : Kontrola náradia sa často deje len na základe subjektívnej skúsenosti pracovníka
  • Fakt 3 : Častokrát sa údržba náradia vykonáva až vtedy, keď produkuje nekvalitu alebo je poškodené

Zavedením manažmentu sledovania životnosti náradia, plánovania a vykonania údržby získate nasledovné BENEFITY

Zníženie výpadkov
stroja

Zvýšenie kvality vykonania údržby

Efektívnejšie využitie náradia

Štatistika generujúca
prediktívne opatrenia

Profesionálna správa náradia

Personifikácia vykonania údržby

Efektívnejšie plánovanie výroby

Redukcia papierovej
a manuálnej evidencie

RIEŠENIE - MANAŽMENT NÁRADIA V 3. KROKOCH

Vybavenie stroja

Vybavenie stroja s od riadiaceho systému stroja nezávislým sieťovým a RFID modulom na identifikáciu RFID očipovaného náradia,  počítanie cyklov a prenos dát do užívateľskej aplikácie

Zosieťovanie strojov

Zosieťovanie nainštalovaných sieťových modulov na strojoch so serverom a klientskými PC

Aplikácia

Inštalácia užívateľskej aplikácie TOOL ID na server

PREHĽAD FUNKCIONALITY UŽÍVATEĽSKEJ APLIKÁCIE

SPRÁVA NÁRADIA – FUNKCIONALITA SW USER APLIKÁCIA
Modul Sledovanie životnosti Modul Plánovanie údržby Modul Vykonanie údržby
PREHĽAD Identifikácia náradia na stroji X X X
Výstraha pri prekročení životnosti na stroji X X X
Prehľad náradia X X X
Prehľad životnosti X X X
Email alarmová notifikácia X X X
Prehľad naplánovanej údržby X X
História údržby X
Štatistika opráv X

SPRÁVA A NASTAVENIE

Zoznam náradia Pridať X X X
Editovať X X X
Vymazať X X X
Plánovanie údržby X X
Kódy porúch Pridať X
Editovať X
Vymazať X
Vytvorenie opravy Pridať X
Editovať X
Vymazať X
Priradenie kódov k opravám X
Nastavenie karty údržby X
Vykonanie údržby X
Prístupové práva Pridať X X X
Editovať X X X
Vymazať X X X
LOKALIZÁCIA NÁRADIA Manuálne zadanie skladovej pozície X X X
Zadanie skladovej pozície skenerom X X X

PRÍKLAD Z APLIKÁCIE – Inštalácia na stroji

Snímač cyklov

RFID

Riadiaca jednotka

Vizualizácia životnosti

NAŠA PONUKA

KONZULTÁCIA A ANALÝZA POTRIEB OBHLIADKA ZARIADENÍ NÁVRH A KVANTIFIKÁCIA RIEŠENIA INTEGRÁCIA  RIEŠENIA ZAŠKOLENIE SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE