• Brúska bezhrotová CIMAT (Embraco – Slovakia s.r.o.) – kompletná modernizácia mechanickej a elektrickej časti – použitý koncept SINUMERIK 810D, doplnenie CNC tvarové orovnávanie, vyvažovanie brúsnych kotúčov.
 • Automat na predmontáž manžiet MANŽETOVAČKA (DS Systems s.r.o.) – projekcia, konštrukcia, elektrická inštalácia, programovanie automatického montážneho stroja pre ZF SACHS Slovakia.
 • Sústruh CINTURN 18×100 (Nirotech s.r.o.) – kompletná modernizácia elektrickej časti – použitý koncept SINUMERIK 802sl
 • Sústruh WEISSER (VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.) – projekcia a konštrukcia elektrickej časti modernizovaného stroja  – použitý koncept SINUMERIK 840D safety integrated
 • Montážne a kontrolné pracoviská pre hriadele  (VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.) – projekcia a konštrukcia elektrickej časti nových liniek
 • Lis hydraulický DUNKES (INA Kysuce, a.s.) – modernizácia elektrickej a hydraulickej časti, zosúladenie stroja s aktuálne platnými bezpečnostnými požiadavkami, koncept Schneider Electric XPSMC – bezpečnostný riadiaci kontroler
 • Lis hydraulický DUNKES (INA Kysuce, a.s.) – doplnenie mechatronického ovládania prestavenia dorazu – návrh, konštrukcia a realizácia riešenia
 • Vystrihovací lis DIMECO DNC 806 Linapunch (SIEMENS s.r.o.) – modernizácia výmenou riadiaceho systému – SINUMERIK 840D), pohonov (SIMODRIVE 611D) a elektroinštalácie, zvýšenie produktivity stroja zvýšením posuvov, realizácia projekcie, konštrukcie, inštalácie
 • Viacvretenový automat Schütte SF32 (INA Kysuce, a.s.) – výmena pohonov (SIMODRIVE 611U), zvýšenie produktivity stroja znížením odstávok v dôsledku porúch starých pohonov a motorov
 • Viacvretenový automat Schütte SD50 (INA Kysuce, a.s.) – výmena elektrických komponentov a inštalácie, doplnenie PLC riadenia (S7-300) a bezpečnostných prvkov, zvýšenie produktivity stroja znížením odstávok v dôsledku opráv starých elektrických prvkov, zvýšenie komfortu a rýchlosti diagnostiky chýb na zobrazovacom panely
 • Semi-CNC sústruh SUI 500 Combi (TRENS, a.s.) – pozáručný servis, diagnostika a odstránenie porúch
 • CNC vertikálne frézovacie centrum Semico (Siemens s.r.o.) – projekt a konštrukcia elektrickej časti nového stroja, použitá nová generácia riadiaceho systému – SINUMERIK 840D solution line (pohony SINAMICS S 120)
 • Semi-CNC sústruh Turntec (Vojus, a.s.) – technická podpora pri oživovaní stroja s revolverovou hlavou, riadiaci systém SINUMERIK 810 D
 • Valcovačka ozubenia Roto Flo (Siemens s.r.o.) – projekt a konštrukcia elektrickej časti generálnej opravy stroja, dôraz na bezpečnosť stroja smerom k obsluhe a zvýšenie komfortu obsluhy a diagnostiky chýb – PLC S7-300, panel OP 270
 • Infrared welding IR 170/80 (Emerson a.s., divízia BRANSON) – konštrukcia elektrickej časti stroja so servo pohonmi