Sme partnerom a integrátorom riešení „energy manažmentu“ firiem SIEMENS a Weidmüller.

Poskytujeme komplexné riešenie merania spotreby energií.
Tieto dáta vám pomôžu prijať správne rozhodnutia pri optimalizácií nákladov za energie.
  • Online monitoring spotrieb energií a iných parametrov (napätia, prúdy, účinník…) bez ručného odpisovania dát
  • Flexibilný systém pre rôzne médiá (elektrická energia, stlačený vzduchu, voda, plyn)
  • Automatické reporty, notifikácie, upozornenia eliminujú manuálnu administratívu
  • Detekcia únikov, plytvania, neštandardných spotrieb. Tieto dáta využijete pri návrhu optimalizačných opatrení a následne úspore zdrojov.
  • Energetický manažment podľa ISO 50001

Dashboard: On-line monitoring aktuálnych dát, vizualizácia historických dát, trendov

Grafy, analýzy a trendy

Grafy, analýzy a trendy

Grafy, analýzy a trendy

Grafy, analýzy a trendy3

Automatické reporty

LIVE monitoring dát