RFID prístupový koncept pre CNC stroje s riadiacim systémom Sinumerik 840D

CIEĽ: Zabrániť neautorizovaným zmenám NC programov a systémových parametrov

  • Neodborná zmena NC programu
  • Neodborná zmena korekcie nástroja
  • Neodborné posunutie bodov stroja
  • Neodborná zmena systémových strojných parametrov…

čo vedie k poškodeniu
nástrojov, stroja,
k výrobe zmätkov…

SÚČASNÝ STAV:

Každý pozná heslo !

Každý má Prístupové kľúče !

Anonymita prístupu k dátam !

RIEŠENIE:

Osadiť stroj s RFID HW + SW

Každý pracovník obdrží osobný RFID prívesok s pridelenou úrovňou prístupu
napr. zoraďovač / údržbár / špecialista

Zasunutím RFID identifikátora do slotu na paneli je stroj sprístupnený v požadovanej prístupovej úrovni

Každý prístup je identifikovaný
a zaznamenaný
KTO / KEDY / O KOĽKEJ

BENEFITY:

ZNÍŽENIE RIZIKA POŠKODENIA STROJA ZNÍŽENIE PRESTOJOV STROJA ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY
ÚSPORA NÁKLADOV NA OPRAVY STROJA