Máte kvalitný, spoľahlivý presný konvenčný obrábací stroj?

Potrebujete zvýšiť efektivitu Vášho stroja?

Potrebujete vizualizovať polohu jednotlivých osí absolútne / inkrementálne?

Potrebujete nulovať súradnicový systém?

Riešenie

✓ Doplnenie lineárneho odmeriavania na jednotlivé osi
✓ Doplnenie vizualizačného 7″ displeja

Benefity

  • bezkontaktné, bezúdržbové magnetostrikčné lineárne odmeriavanie
  • jednoduchá montáž odmeriavania
  • vysoké rozlíšenie až 0,001mm
  • jednoduchá a dobre viditeľná vizualizácia
  • plug and play uvedenie do prevádzky